Activitate stiintifica

Cărți și capitole în cărți

Volume de autor

1.   Participarea comunitara in Romania. Actiune colectiva urbana in postsocialism [Community involvement in Romania. Urban collective action in postsocialism], ISBN 978-606-240018-7, Editura Institutului European, Iași, 264 p.

2.      Participarea comunitară în România urbană [Community Involvement in Urban Romania]Editura Universităţii din Oradea, 2009, ISBN 978-973-759-849-3, 194 p.

3.     Colectivism după colectivism? Forme asociative de organizare în agriculturaromânească de tranziţie: 1990 -2002 [Collectivism after Collectivism? AssociativeOrganization in Transition Agriculture: 1990-2002], Lumen, Iaşi, ISBN 10 973-7766-88- 1, 2006, 368 p.

4.      Sociologia educaţiei [Sociology of Education], Polirom, Iaşi, ISBN 973-46-0082-6, 2006, 250 p. 

5.      Sport şi societate. Introducere în sociologia sportului [Sports and Society. Introduction to the Sociology of Sports], Editura Universităţii din Oradea, 2002, ISBN973-613-069-X, 156 p. 

6.      Economie, societate şi educaţie. Temele principale ale sociologiei educaţiei [Economy, Society and Education. Main Themes of Sociology of Education], Editura Universităţii din Oradea, 2004, 200 pag.

 

Capitole în cărți

În străinătate

 1. 'Educational systems’ (2014) in : Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer, pp 1836-1842.
 2. 'Public spending in education’ (2014) in: Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer, pp 5225-5229.

   
 3. ‘Vocabularies of Community Involvement in Urban Romania’ in Citizenship and Social Development. Citizen Participation and Community Involvement in Social Welfare and Social Policy, 2013, Litza Nicolaou-Smokoviti; Suenker, Heinz; Rozanova, Julia and Victoria Pekka Economou (eds.), Peter Lang, ISBN 978-3-631-64022-7 hb.  (Hardcover), pp. 221-236.

 4.  "Nemzeti kisebbsegek jogaival szembeni attitudok." (2011) Pp. 269-82 in Europai, nemzeti es regionalis identitas. Elmelet es gyakorlat, edited by Brigitta Balogh, Krisztina Bernath, Istvan Bujalos, Adrian Hatos, and Istvan Muranyi. Debrecen: Debrecen Egyetemi Kiado/Debrecen University Press.
 5. "A tarsadalom bizalom Magyarorszag es Romania hatamenti megyeiben." (2011) Pp. 243-52 in Europai, nemzeti es regionalis identitas. Elmelet es gyakorlat, edited by Brigitta Balogh, Krisztina Bernath, Istvan Bujalos, Adrian Hatos, and Istvan Muranyi. Debrecen: Debrecen Egyetemi Kiado/Debrecen University Press
 6. "Onkentes reszvetel a hatamenti regioban." (2011) Pp. 231-42 in Europai, nemzeti es regionalis identitas. Elmelet es gyakorlat, edited by Brigitta Balogh, Krisztina Bernath, Istvan Bujalos, Adrian Hatos, and Istvan Muranyi. Debrecen: Debrecen Egyetemi Kiado/Debrecen University Press.
 7. "Kollektiv hatekonysag a hatarmenti regioban." (2011) Pp. 223-30 in Europai, nemzeti es regionalis identitas. Elmelet es gyakorlat, edited by Brigitta Balogh, Krisztina Bernath, Istvan Bujalos, Adrian Hatos, and Istvan Muranyi. Debrecen: Debrecen Egyetemi Kiado/Debrecen University Press.
 8. "Szocializacio  modellek a roman-magyar hatarmenti megyekben." (2011) Pp. 215-22 in Europai, nemzeti es regionalis identitas. Elmelet es gyakorlat, edited by Brigitta Balogh, Krisztina Bernath, Istvan Bujalos, Adrian Hatos, and Istvan Muranyi. Debrecen: Debrecen Egyetemi Kiado/Debrecen University Press.     
 9.  ”Between globalisation and localism: recognition of difference in the higher education social science curriculum in Romania”, 2006, in Pedagogies of Teaching 'Race' and Ethnicity in Higher Education. British and European Experiences, (Susie Jacobs coord.), The Higher Education Academy, University of Birmingham, ISBN: 1 902191 33 1, pp. 160-179. 
 10. „Building a credible NGO sector: Confidence in Romanian NGOs between performance and belief”, cu Tomina Săveanu, 2005, în Active Citizenship and Multiple Identities in Europe. A Learning Outlook, Wildemeersch Danny, Veerle Stroobants şi Michal Bron jr. Coord., Peter Lang, Frankfurt. ISBN 3-631-54202-x, pp. 297-312.

 

În România

1.      ‘Persoanele fără adăpost: șanse și soluții de reintegrare socială’ cu Gheorghe Dejeu, in ‘Ocupare si incluziune sociala’ Lucian Marina coord., Presa Universitara Clujeana, 2010, ISBN 978-973-595-543-4, pp. 143-164.

2.       “Learning by Doing or Just Doing? Participation in School-Based Extracurricular Activities, Associative Membership, and Interest in Politics of adolescent Students” In Youth and Civic Engagement versus Apathy. Education, Values and Internet as Mediating Factors, Toma Burean (coord.), Accent, Cluj, 2010, ISBN 978-606-561-016-3, pp. 23-48.

3.       „Educația”, în Sociologie, tratat coordonat de Lazăr Vlăsceanu, Ed. Polirom Iași, 2010, ISBN 978-973-46-1815-6, pp. 596-644.

4.       ”Analiza nevoilor”, în Enciclopedia dezvoltării sociale, 2007, Zamfir C., Stănescu S. (coord.), Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0702-0, pp. 44-52.

5.       ”Dezvoltare comunitară participativă” în Enciclopedia dezvoltării sociale, 2007, Zamfir C., Stănescu S. (coord.), Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0702-0, pp. 152-157.

6.       ”Educaţia ca instrument al dezvoltării sociale” în Enciclopedia dezvoltării sociale, 2007, Zamfir C., Stănescu S. (coord.), Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0702-0, pp. 195-202.

7.       ”Mişcări sociale”, în Enciclopedia dezvoltării sociale, 2007, Zamfir C., Stănescu S. (coord.), Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0702-0, pp. 373-379.

8.       ”Participare şi dezvoltare socială”, în Enciclopedia dezvoltării sociale, 2007, Zamfir C., Stănescu S. (coord.), Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0702-0, pp. 420-424.

9.       "Lideri, participanti si pasivi: resurse individuale pentru participare comunitara", in O noua provocare: dezvoltarea sociala, 2006, C. Zamfir si L. Stoica (coord.), Polirom, ISBN 973-46-0278-0, pp. 179-196.

10.    „Asociaţiile agricole”, în Dicţionar de sociologie rurală, Bădescu I., Cucu-Oancea O. (coord.), 2005, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, ISBN 973-7858-05-0, pp. 28-32.

11.    „Darea în parte” în Dicţionar de sociologie rurală, Bădescu I., Cucu-Oancea O. (coord.), 2005, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, ISBN 973-7858-05-0, pp. 134-136.

12.    „Decolectivizare” în în Dicţionar de sociologie rurală, Bădescu I., Cucu-Oancea O. (coord.), 2005, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, ISBN 973-7858-05-0, p. 137.

13.    „Sărăcie şi inegalitate în Oradea: studiu de diagnoză”, cu Floare Chipea şi Sergiu Bălţătescu, în volumul colectiv Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii social”, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISBN 973-613-651-5, pp. 96-178.

14.    „Persoanele fără adăpost din Oradea”, cu Leontina Daragiu şi Ioana Pop, în volumul colectiv Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISBN 973-613-651-5, pp. 385-396.

15.    “Vârstnicii dependenţi şi semi-dependenţi din Oradea. Analiza nevoilor şi a mediului de servicii”, cu Leontina Daragiu şi Ioana Pop în volumul colectiv Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISBN 973-613-651-5, pp. 358-369.

16.    „Determinanţi sociali ai atitudinii faţă de avorturi”, în volumul colectiv, Femeia în tranziţie. Statusuri, roluri, identităţi (coord. F. Chipea), Editura Universităţii din Oradea, 2000, ISBN 973-8219-03-5, pp. 245-314.

 

Volume coordonate

 1. Hatos, A., 2015. Ghid orientativ sociologie și asistență socială pe piața muncii. Presa Universitară Clujeană, Editura Universității din Oradea, Cluj-Napoca, Oradea. 
 2. Hatos, A., 2015. Riding the Wave. Social Sciences Curriculum and Teaching in Higher Education in an Age of Crisis. Presa Universitară Clujeană, Editura Universității din Oradea, Cluj-Napoca, Oradea.
 3. Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region, Gabriella Pusztai, Adrian Hatos & Timea Cegledi (2012) Center for Higher Education Research and Development, University of Debrecen, ISBN 978-963-473-599-1.
 4. Higher Education for Regional Social Cohesion. Gabriella Pusztai & Adrian Hatos (eds.) (2012)HERJ (Hungarian Educational Research Journal) Special Issue. ISBN 978-963-08-4316-4, ISSN 2062-9605, 181 p.
 5.  European, National and Regional Identity. Theory and Praxis, (2011), Balogh Brigitta, Bernath Krisztina, Bujalos Istvan, Adrian Hatos, Muranyi Istvan (eds), Partium Press, Oradea, ISBN 978-606-8156-20-0, 400 p.
 6.  Europai, Nemzeti es Regionalis Identitas. Elmelet es gyakorlat, (2011), Balogh Brigitta, Bernath Krisztina, Bujalos Istvan, Adrian Hatos, Muranyi Istvan (eds), Debreceni Egyetem Konyvkiado, Debrecen, ISBN 978-963-318-132-4., 400 p.
 7. Identitate europeană, națională și regională. Teorie și practică, (2011), Balogh Brigitta, Bernath Krisztina, Bujalos Istvan, Adrian Hatos, Muranyi Istvan (eds), Editura Universitatii din Oradea, Oradea, ISBN 978-606-8156-12-5, 400 p.
 8.  Proceedings of the international conference `European, National and Regional Identity, organized in Oradea, March 24-26, 2011, in the frame of  the research project HURO/0801/180 (ENRI), Brigitta Balogh, Sergiu Baltatescu, Krisztina Bernath, Eva Biro-Kaszas, Adrian Hatos (eds.), Editura Universitatii din Oradea, Oradea, ISBN 978-606-10-0518-5, 860 p.
 9. Educaţie şi schimbare socială. Noi paradigme ale relaţiei dintre educaţie şi societate. Coord.: Sergiu Bălţătescu, Floare Chipea, Ionel Cioară, Adrian Hatos, Sorana Săveanu, Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2010, ISBN 978-606-10-0045-6, 397 p.
 10. Participarea comunitară în România urbană, Editura Universităţii din Oradea, 2009, ISBN 978-973-759-849-3, 194 p.
 11. Educația și excluziunea socială a adolescenților din România, coordonator împreună, 2009, cu Sorana Săveanu, Editura Universității din Oradea, ISBN 978-973-759-848-6, 262 p.
 12. Cultură, dezvoltare, identitate, perspective actuale. 10 ani de la înfiinţarea secţiilor de psihologie şi sociologie la Universitatea din Oradea, coordonator, Ed. Expert, Bucureşti, ISBN 973-618-122-7, 2007, 947 p.
 13. Dragoste, contracepţie şi sărăcie. Comportament reproductiv şi contraceptiv în context social, coordonator, Universitatea din Oradea, 2004, ISBN 973-613-550-0, 142 p. Lucrarea poate fi descărcată de pe google.books de aici!
 14. Cum se învaţă cetăţenia activă în România?, coordonator, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISBN 973-613-490-3, 96 p.

 

Articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal

Articole în reviste indexate ISI

1. Hatos, A., Hatos, R., Badulescu, A., & Badulescu, D. (2015). 'Are Risk Attitudes and Individualism Predictors of Entrepreneurship? A Multivariate Analysis of Romanian Data'. The AMFITEATRU ECONOMIC journal, 38(17).

2.  ‘Serving the New Class: The Dynamics of Educational Transitions for Romanian Adults Born Before 1985 During Communism and Afterwards’ Social Indicators Research (2014): 1-31.

        3. Individual and contextual factors of entrepreneurship in Europe: cross-country comparison’ with F. Ștefănescu & R. Hatos, Actual Problems in Economics, No 9(135) 2012, ISSN 1993-6788, pp. 553-563;

4.  Family Structure and School Results: Multivariate Analysis of Answers of Teenage Students in a Romanian City, with Sergiu Bălțătescu, Child Indicators Research (IF 2011=0.958), online first October 13. 2012 http://www.springerlink.com/content/n907786373u336x0/ published in print in Child Indicators Research: Volume 6, Issue 2 (2013), pp. 281-295 

5.        School Satisfaction Among Adolescents: Testing Different Indicators for its Measurement and its Relationship with Overall Life Satisfaction and Subjective Well-Being in Romania and Spain, with Ferran Casas, Sergiu Baltatescu, Irma Bertran, Monica Gonzales, Social Indicators Research, vol, 111, issue 3, pp. 665-681.

6.       Growth Machines or Strategic Action Fields? Writing Development Strategies in North-Western Transylvanian Settlements as a Process of Institutionalization’, 2012, Transylvanian Review of Administrative Sciences (IF 2011=0.284), 35 E, ISSN 1842-2845, pp. 107-120

7.       The (Little) Effect that Parents` Labour Emigration has on their Children`s School Performance: a Study of Secondary School Students in Oradea’, 2010, The New Educational Review, vol 20, nr. 1, ISSN 1732-6729, pp. 85-96

 

Articole publicate în reviste indexate în principalele baze de date internaționale

1.       Nyelvi hiányosságok vagy rossz attitűd? A nagyváradi általános iskolás diákok tanulmányi eredményeinek interetnikus vizsgálata’, Szociologiai Szemle, 2, 2012. http://www.szociologia.hu/20122_szam/  Scopus, Proquest

2.       ‘Evoluția inegalităților educaționale în România: tranzițiile educaționale ale celor născuți până în 1985’, Sociologie Românească, vol. X/2012, nr. 1, pp. 36-64. Proquest, CEEOL, Ebsco

3.       Measuring Social Problems at the School Level: The Composite Index of School Problems (CISP)`, Revista de Asistenta Socială, 3/2012, ISSN: 1583-0608, ISSN 1230-5389, pp. 110-119. Proquest, CEEOL, Ebsco

4.       „Performanța școlară și lingvistică a copiilor de etnie maghiară”, in Revista Română de Sociologie, vol. XXII, nr. 3-4/2011, ISSN 1224-9262, pp. 321-337 disponibil în format electronic la http://www.revistadesociologie.ro/index.php?option=articles&lgg=ro&cntid=1240 Proquest, Ebsco, DOAJ, Index Copernicus

5.       Special Issue: European, National and Regional Identity”. Sociologie Românească, 2011, IX, 1, pp.5-6, Proquest, Ebsco, CEEOL

6.       „Predictors of attitudes towards the rights of the ethnic minorities of student teenagers in a Romanian city”, in Journal of Social Research and Policy (indexată în Ulrichs web, Index Copernicus, Cabells etc.) ISSN (electronic): 2067-9861, vol I, nr. 2, publicat electronic în 28 decembrie 2010, la https://sites.google.com/site/jrspone/content/JSRP-Nr2_HATOS Proquest, EBSCO, Doaj

7.       Deficit lingvistic, atitudini nepotrivite şi evaluare distorsionată: testarea a trei explicaţii pentru variaţia interetnică a rezultatelor şcolare ale elevilor de gimnaziu din Oradea”. In Sociologie Românească, vol. 8, nr. 4/2010, ISSN 1230-5389, pp. 78-90.  Proquest, CEEOL, Ebsco

8.       „Individual and contextual determinants of entrepreneurship. International comparative analysis”, cu Roxana Hatos, in Analele Universității din Oradea, seria Științe Economice (revistă CNCSIS categoria B+, articol indexat in RePec:http://econpapers.repec.org/article/orajournl/v_3a4_3ay_3a2009_3ai_3a1_3ap_3a287-293.htm, DOAJ, Ebsco), tom XIX, nr. 2, decembrie 2010, ISSN 122569, pp. 108-111.

9.       Ce nu merge la mașinăriile de creștere urbană în România? Cazul orașelor mici din nord-vestul Transilvaniei” , Revista Calitatea Vieții, vol. XXI, nr. 3-4, 2010, ISSN 1018-0839, eISSN 1844-5292, pp. 351-364. Index Copernicus, CEEOL, Sociological Abstracts

10.    Vocabularies of community involvement in urban Romania”, in Sociologie Românească, vol. VIII, nr. 2/2010, ISSN 1230-5389, pp. 78-90. Proquest, CEEOL, Ebsco

11.    Multilevel analysis of academic achievements of upper secondary students in a Romanian city: effect of composition, resource allocation or differentiation?” In Studia Sociologia (, vol. 55, nr. 1/2010, ISSN 1224-8703, pp. 89-116. Proquest, CEEOL, Ebsco

12.    „Are factors of social capital able to modify social reproduction effects?” cu Gabriella Pusztai si Fenyes Hajnalka, In Studia Sociologia, nr. 1/2010 (revista BDI - CEEOL, Ebsco, Proquest, CNCSIS B+), vol 55, ISSN 1224-8703, pp. 117-134. Proquest,

13.    „Patriarchy in the school. Covariates of gender traditionalism in adolescence,” 2009, Analele Universităţii din Oradea, Ştiinţe Economice (revistă CNCSIS categoria B+, articol indexat in RePec: http://econpapers.repec.org/article/orajournl/v_3a4_3ay_3a2009_3ai_3a1_3ap_3a287-293.htm ), tom XVIII, vol 4, Management, Marketing and Informatics, ISSN 1582-5450, pp. 287-292, RePEC, DOAJ, Ebsco

14.    "Social exclusion in the rural areas of Bihor County: views from experts", cu F. Chipea si Sergiu Baltatescu, 2009. Analele Universitatii din Oradea, Fascicula textile-pielarie, ISSN 1582-5590, pp. 485-489. (revista cat. B+, accesibila la http://textile.webhost.uoradea.ro/Revista/anale%202009.pdf) Index Copernicus, DOAJ,

15.    Internalizarea tradiţionalismului de gen în adolescenţă: covariate ale atitudinii faţă de egalitatea de gen la elevi din clasele 8-12”, 2009, Sociologie Românească, vol. VII, nr. 4, ISSN 1230-5389, pp. 44-57. EBSCO, Proquest, CEEOL

16.    Sexual Permisiveness – An Element of Cultural Rift” (cu Florica Stefanescu), 2009, in volumul Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, supliment al Romanian Journal of Population Studies (revista BDI – EBSCO, CEEOL, Proquest), ISBN 978-973-610-931-7, pp. 395-416.

17.    ”The Acces to Education of the  Hungarian Minority in Romania” (cu Krisztina Bernath), 2009, Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association (indexat in Sociological Abstracts si alte 3 baze de date internationale), vol. 15, nr. 1, ISSN 1417-8648, pp. 40-60. Scopus, Ebsco, Proquest

18.    ”Yesterday’s Activists, Today’s Activists? Organizational Career and Community Involvement in Present Day Oradea”, 2008, Analele Universității din Oradea, Științe Economice (rev. Cat. B+ CNCSIS), tom XVII, vol 2. Economy and Business Administration, ISSN – 1582 – 5450pp. 153-158. Versiune online accesibilă la http://anale.steconomice.evonet.ro/pdf/2008/volum2_2008.pdf 

19.    ”The Need For High Qualified Labor Force In The Private Firms From Oradea ” (cu Floare Chipea), 2008, Analele Universității din Oradea, Științe Economice (rev. Cat. B+ CNCSIS), tom XVII, vol 4. Management and Marketing, ISSN – 1582 – 5450, pp. 302-306. Versiune online accesibilă la http://anale.steconomice.evonet.ro/pdf/2008/volum4_2008.pdf

20.    ”Impactul segregării şi diferenţierii asupra performanţelor şcolare ale elevilor din clasele 10-12. O analiză multinivel”, 2008, Revista Calitatea Vieţii, nr. 1-2, vol. XIX, 1018-0839, pp. 141-158. Varianta electronică poate fi descărcată la  http://www.revistacalitateavietii.ro/2008/CV-1-2-2008/08.pdf   

21.    Accesul la educație al maghiarilor din România. O analiză multivariată”, 2007, (cu Krisztina Bernath), Sociologie românească, vol. V, nr. 4, ISSN 1230-5389. pp. 48-64.

 

Publicatii in extenso, aparute in lucrari ale principalelor conferinte internationale de specialitate

1.       “Cselekedve tanulni vagy pusztan cselekedni? Politikai erdeklodes es tananagyon kivuli tevekenyseg a tinedzser diakoknal Romaniaban” [Interest in Politics and Participation in Extracurricular Activities of Teenage Students in Romania], in proceedings of the International Conference `Husz eve szabadon Kozep-Europaban` [Twenty years of freedom in Central Europe],  Simon Janos (ed.), Budapest, November 25-26 2010, Konrad Adenauer Alapitvany, Budapest, ISBN 978-963-08-1694-6, 281-295.

2.       “Social Trust in the Romanian-Hungarian Cross-border Area”, with Sorana Saveanu in the Proceedings of the international conference `European, National and Regional Identity, organized in Oradea, March 24-26, 2011, in the frame of  the research project HURO/0801/180 (ENRI), Brigitta Balogh, Sergiu Baltatescu, Krisztina Bernath, Eva Biro-Kaszas, Adrian Hatos (eds.), Editura Universitatii din Oradea, Oradea, ISBN 978-606-10-0518-5, 860 p., pp. 113-128.

3.        „Rolul capitalului social de tip punte în participarea socială. Asociaţii voluntare vs. participare comunitară”, publicat în Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2007, 29 noiembrie-1 decembrie 2007, Braşov, ISSN 1844-5667, pp. 309-316.

4.       „The risk of school dropout of teenagers from urban schools”, publicat în Proceeedings of International Conference on Economics, Law and Management, Petru Maior University, Faculty of Economics, Law and Administrative Sciences, June 4-7, 2008, Târgu Mureş, ISSN 1843-2964.

5.       „Învăţământul românesc secundar: sistem de reproducere socială clientelară”, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Departamentului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic; Psihologie şi psihopedagogie special – pedagogie – metodică; 2007, Tom XI, partea I, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale”; ISSN 1224-6239; pp. 419-418.

6.       “Tineri violenţi, categorii violente de şcolari sau şcoli violente? Studiu multinivel al fenomenelor de victimizare la adolescenţii şcolari”, în volumul Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari, 26-27 octombrie 2007, Oradea, Statutul Psihologului Şcolar. Prezent şi Perspective, Drugaş M. şi Bonchiş E. (coord.), Editura Universităţii din Oradea, 2008, ISBN 978-973-759-2, pp. 128-139.

7.       “Turbulenţi, teribilişti, cuminţi. Conceptualizarea şi modelarea devianţei şcolare la adolescenţii şcolari”, în volumul Cultură, dezvoltare, identitate, perspective actuale. 10 ani de la înfiinţarea secţiilor de psihologie şi sociologie la Universitatea din Oradea, Chipea F. şi colab. (coord.), Ed. Expert, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-618-122-1, pp. 255-264.

8.       „Education and Social Exclusion in Romania” material prezentat la conferința ESPANET din Bremen, septembrie 2006, publicată electronic la http://www.espanet2006.de/downloads/ESPAnet2006_paper_Hatos.pdf

9.       “Excluziune şi integrare socială la adolescenţi. Rezultatele unei anchete în liceele orădene”, cu Sergiu Bălţătescu, Tomina Săveanu şi Sorana Săveanu, 2006, volumul conferinţei ştiinţifice ACUM, Universitatea Transilvania din Braşov, ISBN 978-973-635-862-3, pp. 453-459.

10.    DODESCU, Anca, HATOS, Adrian, & SĂVEANU, Tomina,2005, “The Role of Free Movement of Persons in Europe in Building Active Citizenship”,  în EUROPEAN IDENTITY AND FREE MOVEMENTOF PERSONS. CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ (2005 ; Băile Felix), Lia Pop şi Matiuţă Cristina (coord.), ISBN 973-613-960-3,  pp.171-177.

11.    „Sports involvement of high school pupils from Oradea. Facts and hypotheses.” în volumul conferinţei internaţionale de ştiinţe ale sportului organizate la Universitatea din Oradea în 2003, Sănătate prin mişcare pentru generaţia viitoare, Oradea, mai 2003.

12.    "The Construction of Active Citizenship in Romania" – cu N. Chioncel, lucrare prezentată la conferinţa internaţională Etgace , Brussels, 2002, disponibilă online la: http://www.surrey.ac.uk/Education/ETGACE/brussels-papers/march-paper-chioncel.doc 

13.    “Social Orientations and Social Dilemmas”, prezentată la conferinţa internaţională a Academiei Româno-Americane, Oradea, septembrie 2002, Proceedings of the 27th Congress of the Romanian-American Academy of Arts and Sciences, ISBN: 2-553-01024-9, pp. 481-485.