Temele examenului de Sociologie a educatiei, ianuarie-februarie 2012

posted Jan 13, 2012, 4:27 AM by Adrian Hatos   [ updated May 20, 2016, 11:55 PM ]

1.       Sistemele de învățământ moderne – caracteristici principale

2.       Educația la începutul epocii moderne

3.       Curriculum latin clasic al renașterii și învățământul popular

4.       Școlile religioase în învățământul până în 1750

5.       Dezvoltarea învățământului public de masă în Europa: 1750-1850

6.       Consolidarea învățământului de stat în Europa 1850-1914

7.       Explozia demografiei școlare în perioada postbelică

8.       Istoria socială universităților europene

9.       Școala și stratificarea socială la Davis și Moore

10.   Funcționalismul tehnologic și școala capitalului uman

11.   Funcția latentă de transmitere a culturii dominante

12.   Conținutul ascuns al educației

13.   Relația statistică dintre nivelul de instrucție și venit

14.   Ratele de revenire din educație

15.   Dovezi empirice ale relației pozitive dintre educație și productivitate

16.   Dovezi empirice ale relației  rentabilității sociale negative a investiției a educației

17.   Politici educaționale și creștere economică: exemplul sud-american și exemplul asiatic

18.   Meritocrația

19.   Evaluarea meritorației societăților occidentale contemporane

20.   Indicatori ai participării școlare

21.   Determinanți ai abandonului și neparticipării școlare în România

22.   Critici din partea teoriei acreditarilor: inflația diplomelor, efectul de diplomă, problema supraeducației

23.   Relația dintre educație și inteligență

24.   Diferențe dintre băieți și fete în ceea ce privește rezultatele școlare

25.   Impactul mediului socio-economic de origine asupra rezultatelor școlare

26.   Impactul atitudinilor și valorilor asupra rezultatelor școlare

27.   Impactul evaluărilor efectuate de profesori asupra rezultatelor școlare ale elevilor. Efectul Pygmalion

Comments